Zalecenia PSSK dla pacjentów i pracowników gabinetów kontaktologicznych

Rekomendowane przez Zarząd PSSK zalecenia dla pacjentów i pracowników gabinetów kontaktologicznych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

1. Stosowanie soczewek kontaktowych jest bezpieczną metodą korekcji, należy jednak zawsze pamiętać o myciu, suszeniu rąk przed ich założeniem lub zdjęciem oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Pacjenci nie powinni nosić soczewek kontaktowych w sytuacji aktywnej infekcji.
3. Pacjenci z objawami przeziębienia lub grupy nie powinni być przyjmowani na wizytę kontaktologiczną (dobór soczewek, zmiana mocy soczewek...).
4. Należy zadbać o to, by w poczekalni znajdowała się jedynie osoba oczekująca na wizytę, a elementy wyposażenia poczekalni powinny być dezynfekowane po każdym pacjencie.
5. Wszelkie czasopisma, zabawki, ulotki i inne zbędne przedmioty w poczekalni powinny zostać usunięte.
6. Zalecana przerwa pomiędzy kolejnymi wizytami to przynajmniej 5 minut, a pomieszczenia, w których przebywał pacjent, powinny być wietrzone.
7. Zaleca się, by w gabinecie podczas wizyty pacjentowi nie towarzyszyły dodatkowe osoby, wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie i osoby starsze wymagające asysty.
8. Poza specjalistą w gabinecie nie powinny znajdować się osoby dodatkowe takie jak praktykanci, stażyści...
9. Należy zdezynfekować powierzchnie, blaty, oprawy probiercze, przesłonki oraz wszystkie elementy, z którymi pacjent ma kontakt przed każdą wizytą.
10. Mycie rąk mydłem i suszenie jednorazowymi ręcznikami papierowymi powinno być wykonywane przez pacjenta i specjalistę przynajmniej na początku i na końcu badania.
11. Zakładanie, zdejmowanie soczewek kontaktowych oraz badanie przedniego odcinka oka powinno odbywać się w jednorazowych rękawiczkach ochronnych
12. Standardowe czyszczenie soczewek próbnych gabinetowych powinno być poprzedzone czyszczeniem preparatem oksydacyjnym bez neutralizacji.
13. Zaleca się monitorowanie sytuacji i zaleceń GIS oraz bezwzględne stosowanie się do nich.