Korzyści z członkostwa w PSSK

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy profesjonalnie zajmują się soczewkami kontaktowymi: okulistów, optometrystów, optyków, ortoptystów, studentów i właścicieli praktyk optycznych. Stając się członkiem naszego Stowarzyszenia zyskujesz:

- możliwość uczestnictwa w walnych zebraniach

- czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

- wpływ na podejmowane przez Stowarzyszenie aktywności

- dostęp do zasobów informacyjnych i dokumentów Stowarzyszenia

- możliwość fachowego wsparcia przez specjalistów Stowarzyszenia

- dostęp do informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie szkoleniach i konferencjach

- możliwość udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie w szkoleniach i konferencjach

- niższe opłaty za udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie

- certyfikat członkostwa (co roku)

- możliwość korzystania ze znaku jakości „Lider Kontaktologii”**

- dostęp do fachowych artykułów zagranicznych (tłumaczonych na język polski)*

- dostęp do zamkniętego forum eksperckiego dla specjalistów*

- dostęp do webinariów*

 

*   już wkrótce

** zasady wkrótce