Kurs „OPSIS Advancing Lives Through Vision”

ENGLISH version

Sprawniejszy wzrok to lepsza jakość życia

Kurs OPSIS Advancing Lives Through Vision obejmuje szczegółową analizę praktyki optometrycznej, na którą składa się 180 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, podzielonych na sześć 4-dniowych rozłożonych w czasie sesji.

Kurs jest skierowany do optometrystów i innych specjalistów zajmujących się ochroną wzroku, w tym stosowaniem korekcji i prowadzeniem terapii widzenia (VT). Uczestnikami kursu mogą być również terapeuci, realizujący programy VT pod bezpośrednim nadzorem optometrysty lub innego specjalisty o podobnych kwalifikacjach.

Podstawowym celem kursu jest zapewnienie solidnych podsaw do stosowania w praktyce behawioralnego modelu opieki wzrokowej, opisanego przez A. M. Skeffingtona w publikacji Functional Optometric Philosophy”. Kurs obejmuje informacje z dziedziny biologii, fizjologii i neurologii dotyczące procesu wzrokowego, przebieg badania optometrycznego, analizy przypadków, zastosowanie soczewek w celu ukierunkowania rozwoju wzrokowego oraz program terapii widzenia (w tym instrukcje do około 50 technik VT). Kurs jest przygotowany tak, aby umożliwić optometrystom i terapeutom praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć w celu przygotowania skutecznego programu VT, w tym również właściwej korekcji okularowej lub kontaktowej.

Kurs jest wyjątkowy, ponieważ opiera się na omawianiu przypadków: Przedstawione zostaną zarówno rzeczywiste jak i przykładowe przypadki oraz ćwiczenia praktyczne pozwalające podkreślić poszczególne elementy analizy i terapii, a także zademonstrować wyniki pracy gabinetowej w oparciu o wspomniany wyżej model widzenia. Uczestnicy zostaną zapoznani z opisami przypadków trudności z czytaniem lub uczeniem się, a także zeza, niedowidzenia, urazów głowy i opóźnień rozwojowych.

Kurs obejmuje nie tylko duży zakres wiedzy naukowej na temat procesu widzenia, ale również praktyczne zastosowanie procedur optometrycznych poznawanych podczas kursu. Program terapii widzenia prezentowany na zajęciach opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń wykładowców w pracy gabinetowej i uzyskiwanych pomyślnych wyników terapii.

Ważnym aspektem kursu jest fakt, że optometrysta wykorzystujący w swojej praktyce funkcjonalny model widzenia nie tylko przeprowadza badania w celu rozpoznania zaburzeń stanu zdrowia lub problemów wzrokowych, ale również aktywnie poszukuje soczewek i procedur VT, które pozwolą poprawić jakość życia pacjenta. Nie skupiamy się zatem na samych zaburzeniach lub niedostatecznie wykształconych zdolnościach, ale pomagamy każdemu pacjentowi uzyskać jak najlepszą korekcję i rozwijać funkcje wzrokowe pozwalające na sprawniejsze funkcjonowanie w codziennych sytuacjach. Zastosowanie właściwych soczewek pozwala im nie tylko lepiej widzieć w bliży i zwiększyć produktywność, ale także chroni pacjentów przed rozwojem zaburzeń widzenia o charakterze adaptacyjnym takich jak krótkowzroczność, astygmatyzm czy niedomoga konwergencji.

Prowadzący: 

  Caroline Hurst

Paul A. Haris

  Robin Lewis

Płatność ratalna (pierwsza rata podczas zapisu, kolejne 2-3 ok. miesiąc przed zjazdem - 3 x 5.000 zł

UWAGA: szkolenie tłumaczone na język polski!

Dla kogo: optometrysta, okulista

UDZIAŁ:
Stacjonarnie w Alcon Training Center (20 miejsc)

 

TERMINY:
Zjazd 1: 26 - 29 Wrzesień 2024
Zjazd 2: 3-6 Październik 2024
Zjazd 3, 4, 5 i 6: termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami kursu w trakcie 1 zjazdu

Godziny:
czwartek 10:00-18:00
piątek 09:00-17:00
sobota 09:00-17:00
niedziela 09:00- 15:00

FORMULARZ REJESTRACYJNY

LOKALIZACJA:
Alcon Training Center
Marynarska 15, 02-674 Warszawa

 

THE LEGACY GROUP

Paul Harris (past president of OEP)

Robin Lewis (past president of OEP)

Robert Sanet (past president of COVD)

Nancy Torgerson (past president of COVD)

Caroline Hurst past (president of BABO)

 

„Naszą misją jest popularyzacja szczegółowej wiedzy na temat procesu widzenia, która pozwala zmieniać życie pacjentów”

 

Nasze podejście do opieki optometrycznej bierze pod uwagę pacjenta jako całość oraz uwzględnia korzyści płynące z profilaktyki, ochrony, usprawniania i wspomagania procesu widzenia. Widzenie to złożony proces, obejmujący zarówno cały organizm danej osoby jak i środowisko, w którym funkcjonuje. Codzienne doświadczenia wzrokowe są wypadkową wszystkich wymienionych niżej czynników:

  Rozwój wzrokowy rozpoczyna się kilka miesięcy przed urodzeniem i trwa przez całe życie, pozwalając skoordynować motorykę oczu, rąk i całego ciała.
  • Kontrola wzrokowo-motoryczna i ruchy oczu pozwalają nam stworzyć mapę przestrzeni wzrokowej w naszym otoczeniu, która stanowi układ odniesienia dla postawy ciała, orientacji, lokalizacji i zrozumienia relacji przestrzennych.
  • Człowiek wykorzystuje oczy i mózg do pozyskiwania, przekształcania i przetwarzania informacji uzyskiwanych ze światła w swoim otoczeniu.
  • Nowe informacje są przekazywane do różnych obszarów mózgu, w których są przechowywane i integrowane z uzyskanymi wcześniej doświadczeniami wzrokowymi w celu kierowania kolejnymi działaniami.
  • Widzenie jest rezultatem integracji informacji generowanych przez mózg i ciało, a procesy wzrokowo motoryczne (i inne zmysłowo-motoryczne) umożliwiają nam interpretację otoczenia i poruszanie się.

 

Optometryści zainteresowani tym podejściem obserwują przede wszystkim odpowiedź pacjenta na potrzeby związane z wykonywaniem czynności codziennych oraz jego reakcję na zmiany wywoływane przez zastosowanie soczewek. Ponieważ soczewki wpływają na percepcję, postawę ciała, orientację i lokalizację, wyniki obserwacji dają optometrystom wyjątkową możliwość analizy zachowań pacjenta.

Optometryści wykorzystują soczewki podczas badania w celu obserwacji funkcjonowania pacjenta w różnych warunkach i udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  Jaki jest obecny stan układu wzrokowego pacjenta?
  • W jaki sposób wykształcił się obecny sposób funkcjonowania?
  • Czy pacjent będzie w stanie realizować swoje obecne i przyszłe potrzeby wzrokowe?
  • Czy możliwe jest zapobieganie dysfunkcjom wzrokowym, ochrona zdolności wzrokowych oraz rozwijanie i usprawnianie funkcjonowania pacjenta?

 

Ostrość wzroku w dali i bliży stanowi tylko jeden z aspektów widzenia. Proces widzenia ma charakter aktywny, dynamiczny, zmienny i plastyczny. Jest rezultatem integracji i wykorzystania informacji, które uzyskujemy i modyfikujemy na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Ze względu na złożoność procesu widzenia, w terapii wykorzystywane są soczewki, higiena wzrokowa i procedury VT, które poprzez wpływ na całe ciało, pomagają zapobiegać problemom z widzeniem i usprawniać wzrokowe aspekty funkcjonowania. Optometryści kształtują otoczenie pacjentów tak, aby pozwolić im widzieć i zauważać więcej, lepiej się uczyć i sprawniej funkcjonować.