Prawda o soczewkach kontaktowych ECLF 2009

Dokument, autorstwa Europejskiego Forum Soczewek Kontaktowych, został opracowany w celu poinformowania lekarzy specjalistów, którzy nie zajmują się aplikacją soczewek kontaktowych i ich sprzedażą o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie kontaktologii. Dokument ten powstał również po to, aby specjaliści ci mogli w fachowy sposób odpowiedzieć na pytania dotyczące soczewek kontaktowych, zadawane im przez pacjentów zainteresowanych ich noszeniem.
European Contact Lens Forum (ECLF) jest platformą komunikacyjną między wszystkimi specjalistami aplikującymi soczewki kontaktowe a przemysłem kontaktologicznym.